Айы

Пән

Сілтеме

Қыркүйек Арнайы технологиялар Абкеева П.Х.
Қазан Арнайы және аралас байыту әдістері Султангазиева А.Б.
Қазан

Технологиялық тәжірибе

Белекбаева Л.К

Омарбаев А .О.

Қазан Металлургия кәсіпорындарын электрмен жабдықтау Данибекова П.А.
Қазан Өнеркәсіптік электроника негіздері Байжасарова М.Т.
Қазан Бастапқы және технологиялық әскери дайындық Аблайханов А.А.
Қазан Рұқсаттар және техникалық өлшеулер Балаганова К.Н.
Қараша Компьютерлік желілерді құрудың негізгі принциптері Аманбек О.А.
Қараша Бастапқы және технологиялық әскери дайындық Аблайханов А.А.
Қараша Бастапқы және технологиялық әскери дайындық Аблайханов А.А.
Қараша Дене шынықтыру Кульбек А.К.
Қараша

Электротехника теориясының негіздері

Электрлік өлшеулер

Белекбаева Л.К.,

Байжасарова М.Т.

Желтоқсан Волейболда қызмет еткеннен кейін допты қабылдау Лазарев Ф.В.