[team_member image=»9609″ img_size=»400×600″][/team_member]

Алейникова Елена Сергеевна
Директордың әкімшілік-шаруашылық жұмысы жөніндегі орынбасары
толығырақ ⇒

[team_member image=»9420″ img_size=»400×600″][/team_member]

Имашева Кумисайм Едиловна
Қоймашы
толығырақ ⇒

[team_member image=»9425″ img_size=»400×600″][/team_member]

Акимова Бибигуль Абеугалиевна
Комендант
толығырақ ⇒

Жалпы ережелер

 1. Әкімшілік-шаруашылық бөлімі (бұдан әрі-АХО) «Қазақмыс «Корпорациясының политехникалық колледжі» ЖМ (бұдан әрі-КТК ЖМ не колледж)дербес құрылымдық бөлімшесі болып табылады
 2. Бөлім ПТК ЖМ директорының бұйрығымен құрылады және таратылады.
 3. Бөлім ПТК ЖМ директорына тікелей бағынады.
 4. Бөлімді өтк ЖМ директорының бұйрығымен лауазымға тағайындалатын ӘШБ жөніндегі директордың орынбасары басқарады.
 5. Бөлімнің басқа қызметкерлері директордың ӘШБ жөніндегі орынбасарының ұсынысы бойынша өтк ЖМ директорының бұйрығымен қызметке тағайындалады және қызметтен босатылады.
 6. Өз қызметінде бөлім:- Колледж жарғысымен.- Осы Ережемен.- Өтк ЖМ ішкі еңбек тәртібінің ережелері.

 

Міндеттері

 1. Ұйым қызметін Әкімшілік-шаруашылық қамтамасыз ету: ғимараттарға, үй-жайларға, жабдықтарға (жылыту, сумен жабдықтау жүйелеріне, электр желілеріне және т.б.) техникалық қызмет көрсету, олардың ағымдағы және күрделі жөндеулерін жүргізуді жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау, жиһазбен, шаруашылық Мүкәммалмен, кеңсе тауарларымен, инженерлік және басқару еңбегін механикаландыру құралдарымен жабдықтау, көлікпен қамтамасыз етуді және күзетуді ұйымдастыру.
 2. Шаруашылық қызмет көрсету, материалдық және қаржы ресурстарын ұтымды пайдалану, училищенің материалдық – техникалық құндылықтарының сақталуы мәселелері бойынша ұйымның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыру – шаруашылық басқару және бақылау.
 3. Ұйым қызметін шаруашылықпен қамтамасыз етуді дамытудың жай – күйі мен перспективалары туралы ақпараттық-талдау материалдарын дайындау және ұсыну, АХО қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу.
 4. Еңбекті ұйымдастырудың жаңа әдістерін, оның ішінде қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалану негізінде жетілдіру және енгізу.
 5. Ұйым қызметін Әкімшілік-шаруашылық қамтамасыз ету мәселелері бойынша басқарушылық шешімдерді дайындауға және орындауға қатысу.
 6. Өз құзыреті шегінде санитарлық-эпидемияға қарсы режимнің, өртке қарсы қауіпсіздік қағидаларының, қауіпсіздік техникасы нормаларының сақталуын бақылау. Оларды бұзу фактілері анықталған кезде қажетті шаралар қабылдау.

7.Қолданыстағы нормативтік – құқықтық актілермен көзделген тиісті құжаттаманы жүргізу, АХО қызметі туралы статистикалық және өзге ақпаратты            белгіленген мерзімде ұсыну.

 1. Ұйымның мақсаттарына сәйкес басқа да міндеттерді шешу.

Функциялары мен міндеттері

 1. Ұйым қызметінің әкімшілік-шаруашылық қамтамасыз етілуін жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау.
 2. Ұйымның бөлімшелері орналасқан ғимараттар мен үй-жайларды өндірістік санитария және өртке қарсы қорғау ережелері мен нормаларына сәйкес Шаруашылық қызмет көрсету және тиісті жай-күйді қамтамасыз ету, жабдықтардың (жарықтандыру, жылыту жүйелері және т.б.) жарамдылығын бақылау.
 3. Ғимараттардың, үй-жайлардың, жабдықтардың сақталуын және техникалық жай-күйін бақылау мақсатында оларды түгендеуге қатысу.
 4. Негізгі қорларды (ғимараттарды, сумен жабдықтау, жылумен жабдықтау жүйелерін және басқа да құрылыстарды) ағымдағы және күрделі жөндеуді жоспарлау, шаруашылық шығындар сметасын жасау.
 5. Үй-жайларды жөндеу, жөндеу жұмыстарын орындау сапасын бақылау.
 6. Ұйым бөлімшелерін жиһазбен, шаруашылық Мүкәммалмен, инженерлік және басқару еңбегін механикаландыру құралдарымен қамтамасыз ету, олардың ұтымды пайдаланылуын, сақталуын, уақтылы жөндеу жүргізілуін бақылау.
 7. Бөгде ұйымдардың жұмыстар жүргізуге және қызметтер көрсетуге шарттар жасасуы үшін қажетті құжаттарды ресімдеу.
 8. Кеңсе керек-жарақтарын, шаруашылық материалдарын, жабдықтарды, мүкәммалды сатып алу және сақтау, олармен ұйымның құрылымдық бөлімшелерін қамтамасыз ету, олардың жұмсалуын есепке алу және белгіленген есептілікті жасау.
 9. Шаруашылық мақсаттар үшін бөлінетін материалдар мен қаржы қаражатының ұтымды жұмсалуын бақылау.
 10. Аумақты абаттандыру, көгалдандыру, жинау.
 11. Өткізілетін мәжілістерге, конференцияларға, семинарларға және басқа да іс-шараларға шаруашылық қызмет көрсету.
 12. Ұйым қызметін көліктік қамтамасыз етуді ұйымдастыру.
 13. Қолданыстағы ережелер мен нормативтерге сәйкес техникалық жабдықты (электр желілерін, жылыту жүйелерін және т.б.) пайдалануды және уақтылы жөндеуді ұйымдастыру, ғимараттар мен үй-жайларды электр энергиясымен, жылумен, сумен үздіксіз қамтамасыз ету, олардың ұтымды жұмсалуын бақылау.
 14. Өткізу режимін ұйымдастыру және қамтамасыз ету.
 15. Әкімшілік-шаруашылық қызмет қоймаларының қызметін ұйымдастыру және бақылау.
 16. Ұйым қызметкерлері арасында ұйым ғимараттарының, үй-жайлары мен мүлкінің сақталуын және жарамды жай-күйде ұсталуын қамтамасыз етуге, жабдыққа ұқыпты қарауға және материалдық және энергетикалық ресурстарды (электр энергиясын, жылуды, суды, кеңсе керек-жарақтарын, шығыс материалдарын және т.б.) үнемді пайдалануға бағытталған ақпараттық-түсіндіру жұмысын жүргізу.
 17. Өртке қарсы және эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізу.
 18. Өз құзыреті шегінде ұйымның мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асыру.